Archebu /Ordering

Gallwch arcehbu ar lein yma! – You can order online here!

Neu, gallwch brynnu copi yn y siopiau llyfrau annibynol isod… Or, you can order through the following independent shops…

Awen Meirion (Y Bala), Siop Ogwen (Bethesda), Hinton’s of Conwy (Conwy), Siop Storiel (Bangor), Siop y Pentan (Caerfyrddin), Awen Teifi (Aberteifi), Cab@n (Caerdydd), Siop Tŷ Tawe (Abertawe),  Palas Print (Caernarfon), Llên Llŷn (Pwllheli), Siop yr Hen Bost (Blaenau Ffestiniog), Awen Menai (Porthaethwy), INC. a Siop y Pethe (Aberystwyth), Siop y Bont (Pontypridd).

Os am archebu ar lein byddwn yn postio’r llyfr atoch. Cofiwch rhoi’ch cyfeirad post llawn tra’n talu! Os eich bod am mwy nag un copi – gallwch newid y nifer o gopiau yr hoffech ar wefan ‘PayPal’

If you order online we will post the book to you. Remember to leave your full address while paying! If you want more than one copy – you can change the no. of copies on the ‘PayPal’ website.

Gallwch dalu trwy cerdyn banc neu cyfrif ‘PayPal’ trwy bwyso ar y bwtwm ‘Buy Now’ isod. Os hoffech dalu trwy unrhyw fodd arall; siec, arian neu trosglwyddiad banc – cysylltwch â ni!

You can pay by card or a ‘PayPal’ account by pressing on the ‘Buy Now’ icon below. If you want to pay through other means; cheque, cash or bank transfer – contact us!

Buy Now Button with Credit Cards

Stori go iawn Karl Marx      £10.00

(yn cynnwys costau postio! including postal charges!)

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s